انواع عسل


1.عسل طبیعی

عسل هایی که توسط زنبور عسل منحصرا از شهد گل ها تولید می شود. تولید عسل شهد خالص در شرایطی که زنبوردار در فصول مناسب بتواند زنبورستان خود را در مناطق پر گل و گیاه مستقر کند، هم ممکن است و هم به علت رایگان بودن استفاده از شهد گل ها برای زنبوردار مقرون به صرفه است.

 


2. رس کردن (شکرک زدن)

آیا عسل طبیعی هم شکرک می زند؟ بله.

تقریبا تمام عسل های طبیعی با توجه به میزان مواد تشکیل دهنده، وضعیت آب و هوا و شرایط اقلیمی، میزان درجه حرارت محیط و روش تصفیه، طریقه انبار کردن و نگهداری، در کوتاه مدت یا دراز مدت در فواصل زمانی شکرک می زنند. این خلاف تصور غلط و رایج در ایران است که عسل شکرک زده و سفت شده را تقلبی می دانند.

دلیل متبلور شدن و رسوب دادن عسل وجود دیاستاز و همچنین مقدار قند گلوکز در آن است. تنها عسل های طبیعی هستند که در داخلشان دیاستاز وجود دارد و عسل های غیرطبیعی فاقد آن هستند. همچنین باید در نظر گرفته شود که مدت لازم برای ته نشین شدن عسل های طبیعی مختلف فرق می کند.

این مدت تابع مقدار قند گلوکز موجود در آن است. مثلا عسل کلزا یک هفته پس از استخراج ته نشین و سفت می شود ولی عسل اقاقیا به چهار سال وقت نیاز دارد تا ته نشین شود و معمولا کسی عسل را چهار سال نگهداری نمی کند به همین دلیل به عقیده افرادی عسل اقاقیا همیشه صاف و شفاف خواهد بود.

3. عسل سمی

عسل حاصله از بعضی گیاهان برای انسان سمی بوده و ایجاد مسمومیت و عوارضی از قبیل استفراغ، سرگیجه و عدم تعادل می نماید چون حاوی نوعی گلوکزید مسموم کننده است.

این نوع عسل ها برای خود زنبور سمی نبوده و زنبورداران آن را به راحتی مصرف می کند. گیاهانی نیز وجود دارد که نوش و گرده تولیدی آن ها برای زنبور عسل سمی است و عسل حاصل از آن برای انسان نیز مسموم کننده است.

4. عسل مصنوعی و تقلبی

به مواد و ترکیباتی شبیه عسل اطلاق می شود که بدون دخالت زنبور ساخته می شود و معمولا از قند نیشکر و میوه های شیری مانند هندوانه و خرما در ساختن چنین عسل هایی استفاده می کنند. هرچند به عنوان عسل از آن ها نام برده می شود اما این مواد، عسل نیستند بلکه از تلغیظ آب میوه ها، طریق مصنوعی و صنعتی بدست می آیند.

عسل تقلبی نیز به عسلی گفته می شود که پس از استخراج از شان عسل، با شربت غلیظ شکر مخلوط شده باشد یا شربت غلیظی باشد که بدون دخالت زنبور عسل و توسط افراد تهیه می شود. بدیهی است که در مخلوط عسل و شربت هرچه نسبت شربت غلیظ شکر بیشتر باشد، عسل تقلبی تر است.

This post is also available in: English