مربای گل

گل های محمدی خوش رنگ و بو را فصل بهار تهیه می کنیم. با دقت تمام گلبرگ های گل ها را جدا می کنیم تا هیچ برگ و غنچه ی سبزی داخلش نباشد. برای پخت مربا، گل ها را به مدت چند ساعت کامل خیس می کنیم. بعد از پخت نیز همانند مرباهای دیگر بسته بندی شده و به دست شما عزیزان میرسد.


مربای گل 850 گرمی


مربای گل 290 گرمی


مربای گل 20 و 25 گرمی

This post is also available in: English