مربای زردآلو

میوه ی خوشمزه تابستان که کافی است شسته شده، هسته اش جدا شود و برای پخته شدن وارد دیگ شود! مربای زردآلو به قدری خوشمزه است که میتوان به عنوان دسر استفاده کرد…


This post is also available in: English